Zimowy turniej football3 w Szkole Podstawowej nr 4 | Mrągowo 2023

lut 20, 2023

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie, dnia 17 lutego 2023 odbył się turniej football3 – odkrywamy superMOCe dzieci, wzięło w nim udział dziewczynki i chłopcy z klas I E i III B (42 dzieci) pod przewodnictwem Joanny Samsel i Małgorzaty Kuczyńskiej. Turniej został przygotowany przez lokalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie lokalnego modelu współpracy między szkołą, samorządem, lokalnymi organizacjami, rodzicami i uczniami na rzecz równego dostępu do sportu i aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców.

Aby zorganizować turniej odbyły się warsztaty przygotowawcze z rodzicami, nauczycielami i wolontariuszami, którzy są uczniami ze starszych klas. Organizacja turnieju była podzielona na II główne strefy:

  • I strefa turniejowa football3
  • II strefa warsztatowa

Wolontariusze pełnili rolę mediatorów, w trakcie meczy footaball3, prowadzili rozmowy poprzez wspólne omówienie tego, co wydarzyło się na boisku i przekazywali wskazówki na kolejne mecze dla grających dziewcząt i chłopców. Nauczyciele i rodzice przygotowali stacje warsztatowe, których uczestnicy mogli w aktywny sposób spędzić przerwę między meczami.

Projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG .

Najnowsze wpisy

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej