#turniej football3 odkrywamy super moce dzieci | Nowa Góra 2022

paź 7, 2022

W Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, 7 października 2022 – został zorganizowany turniej football3 – odkrywamy super moce dzieci. W turniej wzięło udział 56 dzieci (24 dziewczynki i 32 chłopców).

Turniej został przygotowany przez lokalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie lokalnego modelu współpracy między szkołą, samorządem, lokalnymi organizacjami, rodzicami i uczniami na rzecz równego dostępu do sportu i aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców.

W pierwszym etapie zostało zorganizowane spotkanie organizacyjne, warsztat przygotowujący organizację turnieju. W Nowej Górze lokalny zespół składał się z 21 wolontariuszy. Podczas spotkań organizacyjnych zespołu, został przygotowany plan turnieju, gdzie zostały określony przebieg całego wydarzenia. Wydarzenie objęło organizację 3 bloków:

  • I blok – strefa turniejowa metodą football3 dla dzieci z klas I-III,
  • II blok – gra wokół szkoły, która była powiązana z wartościami: empatii, równości, współpracy, pomagania, szacunku.
  • III blok – wykonanie przez uczestniczące dzieci plakatów dotyczących przyjaźni.

Projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG  oraz wspierany finansowo przez FIFA Foundation.

Najnowsze wpisy

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej