Raport ewaluacyjny 2018 pilotażowej edycji

gru 31, 2018

Raport został opracowany przez dr Pawła Zemburę pracownika Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Sportimpakt.org


Program Fair Play to inicjatywa Młodzieżowego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych (MSIS) – organizacji pozarządowej. MSIS to organizacja wdrażająca i uczestnicząca w różnorodnych programach wykorzystujących sport dla zmiany społecznej, wykraczającej poza sport.

Program Fair Play jest jednym z takich działań. Inspiracje czerpie z zagranicznych doświadczeń, wykorzystując zmodyfikowane zajęcia piłki nożnej nazwane football3, ale wykracza poza standardowe ramy metodologii football3. Program jest bowiem kilkumiesięczną interwencją (zajęcia football3 są zaledwie jednym z jej elementów), łączącą kilka narzędzi w celu uzyskania konkretnej zmiany społecznej.


Kliknij tutaj by pobrać pełną wersję raportu


W badaniach wchodzących w skład ewaluacji zarówno wśród liderów, jak i uczestników podczas opowiadania o składowych i efektach programu, silny jest nacisk na umiejętności społeczne. Te umiejętności odnoszą się przede wszystkim do umiejętności komunikacji: rozwiązywania konfliktów, wyrażania swojej opinii, udziału w dialogu, budowania więzi między uczestnikami. Zarówno uczestnicy, jak i liderzy podkreślają zresztą wzrost kompetencji związanych z rozwiązywaniem konfliktów, wypracowywaniem wspólnych rozwiązań i negocjacji jako podstawowy efekt programu.

Najnowsze wpisy

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej