Konkurs „Z football3 odkrywamy super moce dzieci” & certyfikacja na mediatora football3

paź 24, 2023

Konkurs jest skierowany do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej, którzy wzięli udział w konferencjach edukacyjnych „football3 w szkole” w 2023 r. oraz nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej posiadających certyfikat mediatora football3Jak mogę wziąć udział w konkursie?

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu i certyfikacji
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy -> link do formularza
 3. Przeprowadź lekcję football3 (sprawdź wprowadzenie do football3) i wyślij pracę w terminie 15.01.2024 r.
 4. Wygrywaj nagrody i zdobądź certyfikat mediatora football3
 5. Czekają na Was wyjątkowe nagrody:

Dodatkowe materiały do pobrania:

 • instrukcja prowadzenia lekcji football3: pobierz
 • przykładowy katalog zasad football3: pobierz
 • forma meczu _ super moce: pobierz
 • forma meczu _ punkty i bramki: pobierz

6 Nagród
Głównych

 • voucher na kwotę 800 zł do wykorzystania
  w R-Gol,
 • oryginalna piłka football3 – odkrywamy super moce,
 • strój mediatorki football3 (adidas: koszulka, bluza, spodnie dresowe),
 • 2 bilety na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej,

12 Nagród
specjalnych

 • voucher na kwotę 400 zł do wykorzystania w R-Gol, 
 • strój mediatorki football3 (adidas: koszulka, bluza, spodnie dresowe),
 • piłka „UEFA Grassroots Programme”

18 Wyróżnień

 • koszulka  mediatorki football3 (adidas),
 • piłka „UEFA Grassroots Programme”

REGULAMIN

Konkurs „Z football3 odkrywamy super moce dzieci” & certyfikacja na mediatora football3

ξ1.Organizator 

 1. Organizatorem Konkursu „Z football3 odkrywamy super moce dzieci” („zwanego dalej Konkursem”) oraz Certyfikacji na mediatora football3 („zwanej dalej Certyfikacją”) jest Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26,11-700 Mrągowo zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Konkurs i Certyfikacja realizowane są w ramach projektu “Football3 for girls and boys in Poland”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu programu FIFA Foundation Community Programme 2023 oraz w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie, realizowanego dzięki wsparciu programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 
 3. Organizację Konkursu i Certyfikacji wspiera Polski Związek Piłki Nożnej w związku z objęciem patronatem konferencji edukacyjnych „football3 w szkole”.

ξ2. Przedmiot Konkursu i Certyfikacji 

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych lekcji z football3, które tematycznie dotyczyć będą: 
  a) wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość, komunikacja,
  lub  
  b) tematu związanego z działaniami dydaktycznymi realizowanych w ramach podstawy programowej.
 2. Celem Certyfikacji jest umożliwienie uzyskania certyfikatu mediatora football3.
 3. Przesłane prace mogą służyć jako wkład do poradnika pt. “Z football3 odkrywamy super moce”. Poradnik będzie służył nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jako przykład zastosowania football3 w codziennej pracy z uczniami klas I-III.   
 4. Wszystkie prace powinny być przygotowane wg formularza znajdującego się poniżej – formularz.
 5. Konkurs i Certyfikacja organizowane są na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Rozpoczyna się 26 października 2023 r. i trwa do 15 stycznia 2024 r.  
 6. W trakcie trwania Konkursu i Certyfikacji regulamin będzie dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym (www.trenujbyciedobrym.pl)

ξ3. Uczestnicy Konkursu i Certyfikacji

 1. Udział w Konkursie i Certyfikacji jest bezpłatny i dobrowolny. 
 2. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, którzy:
  a) realizują lekcje football3 w swojej pracy,
  b) nadeślą swoje prace w terminie określonym przez organizatora. 
 3. Uczestnikami Certyfikacji mogą być nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, którzy:
  a) realizują lekcje football3 w swojej pracy,
  b) brali udział w wojewódzkich konferencjach edukacyjnych football3 organizowanych w 2023 r.
  c) nadeślą swoje prace w terminie określonym przez organizatora. 
 4. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu i Certyfikacji jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.  
 5. Każdy Uczestnik powinien zgłosić 1 prace, każda praca powinna być związana tylko z jednym wybranym tematem.
 6. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac.  

ξ4. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i Certyfikacji jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu za pośrednictwem formularza online oraz akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu.  
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane, ani wykorzystywane. 
 3. Uczestnictwo w Konkursie i Certyfikacji stanowi wyrażenie zgody przez Uczestnika na publikowanie zgłoszonej pracy w kanałach komunikacji Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym oraz zgodę na późniejszą publikację pracy w poradniku pt. “Z football3 odkrywamy super moce dzieci”

ξ5. Sposób zgłoszenia pracy Konkursowej i Certyfikacji

 1. Prace należy zgłaszać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej www.trenujbyciedobrym.pl
 2. W skład Formularza Zgłoszeniowego wchodzą:
  a) Dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, placówka, w której pracuję, adres e-mail)
  b) Oświadczenie o udziale w Konkursie (opcjonalne, dla wszystkich którzy chcą wziąć udział w konkursie „z football3 odkrywamy super moce dzieci”)
  c) Oświadczenie o udziale w Certyfikacji (opcjonalne, dla wszystkich którzy chcą uzyskać certyfikat mediatora football3)
  d)Oświadczam, że lekcja football3 została zrealizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w prezentacji „football3 w szkole” załączonej do niniejszego regulaminu) Akceptacja postanowień Regulaminu
  f) Zgoda uczestnika na publikowanie zgłoszonej pracy w kanałach komunikacji Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym oraz zgodę na publikację w poradniku “Z football3 odkrywamy super moce dzieci”.
  g) Opracowana praca z lekcji z football3 opisany wg. Wytycznych formularza.
  h) film (max. 60 sekund) z przeprowadzenia lekcji z football3 z uczniami klas I-III  (film dobrej jakości, zawierający np: strefy dialogu, mecz dziewczynek i chłopców, zdjęć pokazujących wybrane zasady gry wg wybranego tematu lekcji)
 3. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego upływa 15 stycznia 2024 r.  o godzinie 24.00.   
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia lub opóźnienie w wysłaniu zgłoszenia.  
 5. Prace niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie zostaną dopuszczone do Konkursu i/lub Certyfikacji.  

ξ6. Komisja Konkursowa

 1. Członków Komisji konkursowej powołuje Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym na okres trwania konkursu. 
 2. Komisja Konkursowa składa się z: 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym i 3 edukatorów football3.

ξ 7. Komisja Certyfikacji

 1. Członków Komisji Certyfikacji powołuje Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym na okres trwania Certyfikacji. 
 2. Komisja Certyfikacji składa się z: 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym i 3 edukatorów football3.

ξ 8. Harmonogram Konkursu i ocena prac konkursowych

 1. Ogłoszenie rozpoczęcia Konkursu – 26 października 2023 roku,  
 2. Przyjmowanie prac konkursowych – 15 stycznia 2024 roku,  
 3. Ogłoszenie wyników konkursu – do 26 stycznia 2024 roku
 4. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych (forma zgłoszonego formularza, zgodność osoby zgłaszającej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) i merytorycznych:
  a)Pomysłowość i oryginalności przeprowadzonej lekcji
  b) Zastosowanie do możliwości uczniów z klas I-III
  c) Połączenie lekcji z football3, która tematycznie dotyczyć będzie:
  d) jednej z wartości:
  – szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość, komunikacja; lub
  – jednego z tematu związanego z działaniami dydaktycznymi realizowanych w ramach podstawy programowej
  f) Praktyczne przeprowadzenie lekcji z football3 zgodnie ze zgłoszonym formularzem 
  g) Dołączenie do formularza 5 zdjęć dobrej jakości na których będą widoczne: strefy dialogu, wspólna gra dziewczynek i chłopców, wybrane zasady gry.
 1. Komisja wyłoni minimum:
  – 6 nagród głównych  
  – 12 nagród specjalnych
  – 18 wyróżnień  
  które spełnią kryteria wymienione w ust. Powyżej do 15 stycznia 2024 roku.  
 1. Zwycięskie formularze, to takie, które zdobędą największą liczbę punktów przyznawanych przez członków Komisji Konkursowej. Nagrodzone i wyróżnione formularze mogą zostać wkładem do poradnika pt. “Z football3 odkrywamy super moce dzieci”. 
 2.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.trenujbyciedobrym.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebook i Instagram (Trenuj Bycie Dobrym)
 3. Uczestnicy Konkursu o wynikach zostaną powiadomieni drogą e–mailową.  

ξ 9. Nagrody i wyróżnienia

 1. W Konkursie zostanie przyznanych min.:
  – 6 x nagroda główna: voucher na kwotę 800 zł do wykorzystania w R-Gol, oryginalna piłka football3 – odkrywamy super moce, strój mediatorki football3 (adidas: koszulka, bluza, spodnie dresowe), 2 bilety na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej,
  – 12 x nagroda specjalna : voucher na kwotę 400 zł do wykorzystania w R-Gol, strój mediatorki football3 (adidas: koszulka, bluza, spodnie dresowe), piłka „UEFA Grassroots Programme”,
  – 18 x wyróżnienie: koszulka mediatorki football3 (adidas), piłka „UEFA Grassroots Programme”
 1. Nagrody zostaną przekazane po zakończeniu Konkursu.  
 2. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone będą na stronie internetowej www.trenujbyciedobrym.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebook i Instagram oraz w wiadomościach bezpośrednich do osób nagrodzonych.  

ξ 10. Harmonogram Certyfikacji i ocena prac

 1. Ogłoszenie rozpoczęcia Certyfikacji – 26 października 2023 roku,  
 2. Przyjmowanie prac – 15 stycznia 2024 roku,  
 3. Prace zgłoszone do Certyfikacji zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych (forma zgłoszonego formularza, zgodność osoby zgłaszającej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, uczestnictwo w wojewódzkich konferencjach edukacyjnych football3 organizowanych w 2023 r. ) i merytorycznych:
  a) Praktyczne przeprowadzenie lekcji z football3 zgodnie ze zgłoszonym formularzem 
  b) Połączenie lekcji z football3, która tematycznie dotyczyć będzie  jednej z wartości:
  – szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość, komunikacja lub jednego z tematu związanego z działaniami dydaktycznymi realizowanych w ramach podstawy programowej
  c) Dołączenie do formularza 5 zdjęć dobrej jakości na których będą widoczne: strefy dialogu, wspólna gra dziewczynek i chłopców, wybrane zasady gry.
 4. Autorzy wszystkich zgłoszonych do Certyfikacji prac, które otrzymają pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymają certyfikat mediatora football3.   
 5. Uczestnicy Certyfikacji o wynikach zostaną powiadomieni drogą e–mailową i drogą elektroniczną otrzymają certyfikat mediatora football3 .  

ξ 11. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż:

 1. Współadministratorami danych osobowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy są zainteresowani udziałem w Konkursie i Certyfikacji i zawrą swoje dane w formularzu zgłoszeniowym, są:  Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26,11-700 Mrągowo oraz Polski Związek Piłki Nożnej (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7; 02-366 Warszawa).
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: adres e-mail: kontakt@trenujbyciedobrym.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu i Certyfikacji.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych:
  – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  – w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu obowiązku przechowywania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r., Dz.U. z 2020 r. poz. 164); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  – sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej ;
  – żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże warunkiem udziału w Konkursie i Certyfikacji jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 9. Poprzez podanie danych osobowych oraz akceptację treści regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym: strona internetowa www.trenujbyciedobrym.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebook i Instagram (Trenuj Bycie Dobrym) oraz w poradniku pt. “Z football3 odkrywamy supermoce dzieci”. 
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

ξ 10. Prawa autorskie

 1. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy zgłaszanej do Konkursu i Certyfikacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.  
 3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia prac z udziału w Konkursie i Certyfikacji ze względu na naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich. 
 4. Z chwilą złożenia prac do Konkursu i Certyfikacji Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę do korzystania i rozporządzania pracą na potrzeby Konkursu i/lub Certyfikacji.  
 5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu praw autorskich na następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia.
 6. Wykorzystanie prac w kanałach komunikacji Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym: strona internetowa www.trenujbyciedobrym.pl oraz innych stronach www stowarzyszenia oraz na profilach społecznościowym platformy Facebook i Instagram (Trenuj Bycie Dobrym)
  z ekspozycją imienia i nazwiska autora pracy; 
 7. Publikację w poradniku pt. “Z football3 odkrywamy supermoce dzieci” z ekspozycją imienia i nazwiska autora pracy; 
 8. Pokonkursowej prezentacji nadesłanych prac; 
 9. Utrwalenia na dowolnym nośniku; 
 10. Zwielokrotniania dowolną techniką, w tym: drukarską i cyfrową; 
 11. Wprowadzania do obrotu; 
 12. Publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia dowolną techniką; 
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, aby prawo do eksploatacji na polach określonych w ust. 7 odnosić również do eksploatacji dowolnej części dzieła, a także do eksploatacji całości lub części dzieła w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach.  
 14. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 
 15. Zgłoszone pracy nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie i/lub Certyfikacji. 
 16. W Konkursie i Certyfikacji nie mogą być zgłaszane prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

ξ11. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i Certyfikacji w przypadku gdy:
  a) nie wpłynie żadna praca,
  b) nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu,
  c) ich poziom merytoryczny będzie niezadowalający,
  d) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie. 
 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu i Certyfikacji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
 5. Koszt przygotowania scenariusza-instrukcji lekcji i złożenia pracy leży po stronie Uczestnika. 
 6. Organizator niniejszego Konkursu i Certyfikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu i Certyfikacji. Zmiana regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.trenujbyciedobrym.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebooki Instagram (Trenuj Bycie Dobrym) 
 7. Konkurs służy wyłonieniu najbardziej wartościowych scenariuszy lekcji z football3, które zostaną opublikowane w poradniku “Z football3 odkrywamy supermoce dzieci”. Poradnik będzie udostępniony nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jako przykład zastosowania football3 w codziennej pracy z uczniami klas I-III.   

Najnowsze wpisy

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej