Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansuje realizację programu w 2019 i 2020 roku!!!

maj 4, 2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikowało listy rankingowe dla poszczególnych priorytetów. W tegorocznej edycji FIO złożono 3276 ofert, do dofinansowania rekomendowanych zostało 218 ofert. W tym oferta realizacji projektu Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania uzyskał wysoką ocenę ekspertów.

Dzięki dofinansowaniu  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich kierowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa będziemy rozwijać w Polsce Fair Play Program w 2019 i 2020 roku.

Co zakłada projekt?

 

Fair Play to idea kojarząca się ze sportem, z byciem uczciwym, pięknie rywalizującym, dla nas Fair Play jest czymś więcej, chcemy by ta idea przyświecała tematom wykraczającym poza sport. Fair Play Program (FPP) wykorzystuje sport jako narzędzie do zmiany zachowań i postaw „pozasportowych”  uczestników i ich organizacji, umożliwia również angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności.

 

Zależy nam, by uczestnicy (młodzież, liderzy i ich organizacje), w sposób ciekawy i atrakcyjny organizując wolontariat sportowy, organizowali zajęcia z football3, przygotowali i zrealizowali inicjatywy dobroczynno-charytatywne oraz organizowali integracyjne festiwale – a tym samym mogli uczyć się i rozwijać kompetencje społeczne i życiowe, a później wykorzystywać w życiu codziennym. Zastosowana metoda grywalizacji, umożliwia łączenie wątków sportowych i społecznych, w taki sposób, by były one ciekawe i

atrakcyjne dla uczestników.

FPP obejmuje współpracę z liderami sportowych organizacji pozarządowych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą w wieku 13 – 18 lat. Wnioskodawca stworzy partnerstwo społeczno-społeczne z 18 organizacjami z 10 wiosek liczących od 440 do 1989 mieszkańców oraz 8 miast liczących od 6629 do 22180 mieszkańców


Cele projektu wpisują się w szerzej rozumiane budowanie kapitału społecznego, rozwijanie i integrowanie wspólnot, organizacji i społeczności lokalnych, rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności organizacyjnych wśród uczestników projektu. Narzędziem służącym do osiągnięcia wyznaczonych celów jest Fair Play Program, który składa się z 5 podstawowych modułów nazwanych następująco:

  • Fair Play Akademia
  • Fair Play Drużyny
  • Fair Play Grywalizacja
  • Fair Play Forum,
  • Fair Play Badania

podzielonych na 10 odrębnych działań.


Nad przebiegiem całego programu będzie czuwał zespół badaczy. Przebieg badań odbywać się będzie w ścisłej komunikacji z Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym wnioskodawca stworzy partnerstwo społeczno-publiczne.

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Narodowy Instytut Wolności

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie  zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego.


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nazwa Instytutu podkreśla zapisaną w preambule ustawy ideę, że tworzona agencja wykonawcza ma wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz różnorakich ważnych społecznie celów, co ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa polskiej wspólnoty wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności.

Najnowsze wpisy

Leadership Sport Youth Camp, Pljevla, Czarnogóra

Leadership Sport Youth Camp, Pljevla, Czarnogóra

W tegoroczne wakacje młodzi liderzy z naszej organizacji, mieli możliwość uczestnictwa w wymianie młodzieżowej - “Leadership Sport Youth Camp”, w którym wzięli również młodzi liderzy z Czech, Węgier, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny. Wydarzenie miało na celu...

czytaj dalej
Festival23 – Sydney, Australia

Festival23 – Sydney, Australia

Jest nam niezmiernie miło, że młoda liderka naszego stowarzyszenia i zarazem championka projektu adidas Breaking Barriers – Magdalena Burczyńska miała możliwość uczestnictwa w wydarzeniu Festival23, który odbywał się w ramach Mistrzostw Świata w Piłkę Nożną Kobiet,...

czytaj dalej
Pathway for women – sport is equal – Kinga Matusiak

Pathway for women – sport is equal – Kinga Matusiak

W projekcie championek adidas Breaking Barriers – „Pathway for women – sport is equal” organizowałam zajęcia edukacyjno-sportowe z dziećmi, podczas których przekazywałam im wiedzę na temat równości i szacunku w sporcie. Ponadto organizowałam warsztaty dotyczące...

czytaj dalej