#debata – równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców | Nowa Góra 2022

lis 25, 2022

w Nowej Górze dn. 25 listopada zorganizowano debatę pt. „Równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców”. Wspólnie z uczestnikami rozmawialiśmy na temat kluczowych barier do równego uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze i Gminą Staroźreby, została zorganizowana debata, wzięło w niej udział 30 osób. Gośćmi debaty byli: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciele lokalnego samorządu – Wójt Gminy Staroźreby, przedstawiciele sąsiednich szkół z Nowych Kucic, Starych Proboszczewic, Maszewa Dużego, Płocka, przedstawiciele szkół z które są zaangażowane w projekt z Gdańska i Mrągowa, przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

W debacie wzięły udział: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku – p.Urszula Nazarko, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego – p. Beata Rosiak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie – p. Urszula Bednarska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego – p. ,,, oraz liderka program adidas Breaking Barriers, będąca w lokalnym zespole p. Magdalena Burczyńska. Debatę i dyskusję uczestników prowadził dr Paweł Zembura z AWF Warszawa

Podczas debaty przygotowano prezentację i zaprezentowano zrealizowane działania w projekcie. Następnie, wspólnie z uczestnikami rozmawialiśmy na temat kluczowych barier do równego uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców, każdy uczestników przedstawił swoją perspektywę na genezę tych barier, uczestnicy przedyskutowali rozwiązania umożliwiające równe uczestnictwo w sporcie i aktywności fizycznej – perspektywa indywidualna i instytucjonalna , omówione zostały również szanse i wyzwania z wdrażaniem proponowanych rozwiązań.

Posłuchajcie wypowiedzi uczestników debaty

Projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG  oraz wspierany finansowo przez FIFA Foundation oraz inicjatywę Breaking Barriers

Najnowsze wpisy

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Festival'24 już za kilka tygodni rozpocznie się dla naszych delegatów Trenuj Bycie Dobrym od pobytu w mieście Lyon, skąd następnie wyruszą oni do stolicy Francji, Paryża 🏀⚽🏐🏟🌍 Na tle 64. różnych organizacji z całego świata Trenuj Bycie Dobrym ma swoją ośmioosobową...

czytaj dalej
Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej