#debata – równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców | Nowa Góra 2022

lis 25, 2022

w Nowej Górze dn. 25 listopada zorganizowano debatę pt. „Równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców”. Wspólnie z uczestnikami rozmawialiśmy na temat kluczowych barier do równego uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze i Gminą Staroźreby, została zorganizowana debata, wzięło w niej udział 30 osób. Gośćmi debaty byli: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciele lokalnego samorządu – Wójt Gminy Staroźreby, przedstawiciele sąsiednich szkół z Nowych Kucic, Starych Proboszczewic, Maszewa Dużego, Płocka, przedstawiciele szkół z które są zaangażowane w projekt z Gdańska i Mrągowa, przedstawiciel Centrum Edukacji Nauczycieli, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

W debacie wzięły udział: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89 w Gdańsku – p.Urszula Nazarko, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego – p. Beata Rosiak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie – p. Urszula Bednarska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego – p. ,,, oraz liderka program adidas Breaking Barriers, będąca w lokalnym zespole p. Magdalena Burczyńska. Debatę i dyskusję uczestników prowadził dr Paweł Zembura z AWF Warszawa

Podczas debaty przygotowano prezentację i zaprezentowano zrealizowane działania w projekcie. Następnie, wspólnie z uczestnikami rozmawialiśmy na temat kluczowych barier do równego uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców, każdy uczestników przedstawił swoją perspektywę na genezę tych barier, uczestnicy przedyskutowali rozwiązania umożliwiające równe uczestnictwo w sporcie i aktywności fizycznej – perspektywa indywidualna i instytucjonalna , omówione zostały również szanse i wyzwania z wdrażaniem proponowanych rozwiązań.

Posłuchajcie wypowiedzi uczestników debaty

Projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG  oraz wspierany finansowo przez FIFA Foundation oraz inicjatywę Breaking Barriers

Najnowsze wpisy

Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” w Krakowie

Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” w Krakowie

Za nami ostatnia w tym roku 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐣𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐚 "𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞" zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zaprezentowaliśmy Pokazową...

czytaj dalej
Mikołajkowy turniej 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞 w Nowej Górze!

Mikołajkowy turniej 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞 w Nowej Górze!

W Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze odkrywaliśmy 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐌𝐎𝐂𝐞 43 chłopców i dziewczynek z klas I-III oraz drużyny 9 nauczycieli, 6 rodziców i 19 uczniów-wolontariuszy klas starszych 𝗗𝘇𝗶ę𝗸𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗪𝗮𝗺 𝘇𝗮 𝗽𝗼𝘇𝘆𝘁𝘆𝘄𝗻ą 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶ę #football3...

czytaj dalej
Lekcje football3 w 2023 roku

Lekcje football3 w 2023 roku

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zorganizowały łącznie 227 lekcji football3, które poruszały tematykę społeczną: szacunek, współpraca, równość, pomaganie, odpowiedzialność, komunikacja, empatia, uczciwość, sprawiedliwość, solidarność; a także z tematyką emocji,...

czytaj dalej
Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” we Wrocławiu

Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” we Wrocławiu

Konferencja edukacyjna "football3 w szkole" tym razem we Wrocławiu, zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Performance Academy z Wrocławia. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej W czasie...

czytaj dalej