Myślimy globalnie – działamy lokalnie

sie 20, 2020

 „Myślimy globalnie , działamy lokalnie” takie hasło towarzyszyło akcji dobroczynnej , zorganizowanej przez wolontariuszy Fair Play Drużyny – GKS Góra, w ramach realizacji zadania drugiego w Fair Play Programie, jakim jest organizacja działań dobroczynnych. Akcja trwająca od kwietnia, do połowy sierpnia polegała na zbiórce plastikowych korków od butelek i pojemników.

Celem głównym było wsparcie leczenia i rehabilitacji Majki, mieszkanki gminy Staroźreby, na terenie której działa drużyna z Nowej Góry. Założeniem tej akcji dobroczynnej było zaangażowanie całej lokalnej społeczności aby uświadomić, że wspólnymi siłami można dokonać naprawdę dużych rzeczy, a czynienie dobra wcale nie wymaga skomplikowanych działań.

Zbiórka korków dla Majki miała również aspekt edukacyjno – wychowawczy, szczególnie  ważny dla dzieci i młodzieży, którzy uczestniczyli w akcji. Wolontariusze z Nowej Góry uświadamiali dzieci , młodzież i całą lokalną społeczność o negatywnym wpływie plastiku na środowisko i klimat. Pokazali również , że dzięki takim działaniom , plastik może trafiać do recyklingu oraz może być wykorzystany ponownie.


W akcję zbiórki korków dla Majki , zaangażowało się 16 wolontariuszy Fair Play Drużyny z Nowej Góry, 7 dziewcząt i 9 chłopców. Wolontariusze odpowiedzialni byli za promocję akcji w swoich szkołach, wśród rówieśników oraz w mediach społecznościowych. Koordynowali odbiór korków od mieszkańców gminy, wspierających działanie oraz dostarczających korki.Akcję dobroczynną organizowaną przez wolontariuszy z Nowej Góry wsparło wiele instytucji, firm oraz przedstawicieli lokalnych władz i jednostek samorządowych. Urząd Gminy w Staroźrebach na czele z Wójtem Kamilem Groszewskim, odpowiedzialni byli za promocję medialną  na stronie internetowej urzędu gminy. Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego  w Nowej Górze – której przedstawicielami były panie: Dyrektor Beata Rosiak oraz Wicedyrektor Monika Turowska- Burczyńska. Szkoła prowadziła zbiórkę korków w godzinach swojej pracy oraz promowała działanie wśród uczniów, rodziców, na profilu facebook oraz na stronie internetowej placówki. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Górze z naczelnikiem , panem Mirosławem Pomoryn, przekazali zebrane korki oraz promowali wydarzenie na profilu facebook’owym OSP.


Akcje dobroczynną wsparły również lokalne firmy , które prowadziły zbiórkę wśród swoich pracowników
i partnerów oraz promowały działanie na swoich profilach społecznościowych:

– Firma Pietrzak sp. z o.o., sp. k z prezesem Robertem Pietrzak; 

– firma TOM-BUD z prezesem , panem Tomaszem Garlej; 

– stadnina koni „Szybki konik” z prezesem , panią Martą Szyba.


W działanie dobroczynne zaangażowała się także pani Agnieszka Karwowska – przedstawiciel PKN Orlen, która jest jednocześnie wolontariuszem VIP w drużynie fair play z Nowej Góry. Pani Agnieszka prowadziła zbiórkę korków dla Majki wśród pracowników działu, którym pracuje.Całą akcję koordynował lider Fair Play Drużyny z Nowej Góry – Marcin Sielczak, który jest również animatorem miejscowego „orlika” oraz członkiem zarządu oraz trenerem grupy młodzieżowych GKS Góra.  


Akcja, którą zrealizowali wolontariusze z Nowej Góry związana była promocją jednego z 17 – stu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Był to cel piętnasty- Życie na lądzie.


Zaangażowanie tak wielu osób oraz instytucji i firm pokazuje , że cele akcji, jakimi były pomoc, integracja oraz działania edukacyjno- wychowawcze , zostały w pełni zrealizowane.

 


Materiał zrealizowany w ramach projektu „Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation

Najnowsze wpisy

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej