FedEx

FedEx

Z inicjatywy FedEx, UEFA Foundation, streetfootballworld, Miasto Mrągowo i stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym -> 31 sierpnia 2017 otwarto w Mrągowie boisko ‘Field in a Box’. W otwarciu boiska, wzięli udział przedstawiciele FedEx, UEFA Foundation for Children,...
Program Aktywni Obywatele

Program Aktywni Obywatele

Dzięki wsparciu finansowemu programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanemu z Funduszy EOG realizujemy projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” Artykuły, zdjęcia, filmy, prezentacja z dotychczas...