#wyniki konkursu na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji football3

paź 28, 2022

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowania scenariuszy lekcji z football3, w okresie od 14 kwietnia do 30 września 2022.

 Czytając wszystkie prace zostaliśmy jeszcze bardziej utwierdzeni w przekonaniu o wielkiej kreatywności i ogromnym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje football3 były powiązane z tematyką, którą możemy wdrażać w życiu codziennym – kompetencjami społecznymi. Przygotowane przez uczestników konkursu prace będą służyć jako źródło inspiracji w rękach innych nauczycieli.

Tematami scenariuszy lekcji, z którymi są powiązane wszystkie nadesłane prace, były następujące kompetencje społeczne:

Wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość;  

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  
1. Koniec z ubóstwem,  2. Zero głodu, 3. Dobre zdrowie i jakość życia,  4. Dobra jakość edukacji,  5. Równość płci, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia,  8. Wzrost gospodarczy i godna praca,  

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,   10. Mniej nierówności,   11. Zrównoważone Miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,   13. Działania w dziedzinie klimatu,   14. Życie pod wodą,   15. Życie na lądzie,   16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Poniżej lista nagrodzonych osób:

Nagrody Główne:

 • Katarzyna Sabbo – Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Magdalena Tutaj, Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Hanna Gulczyńska, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Wioleta Wawrynowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Agnieszka Pietrzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Grażyna Figielska-Antoniak, Szkoła Podstawowa nr 2, im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto

Wyróżnienia:

 • Marzena Pawłowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 11 – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Izabela Karpiczenko, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marzena Krygier, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Aleksandra Szeremeta, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Joanna Smentek, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Alicja Panuś, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Elżbieta Ptaszyńska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Magdalena Matusiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Edyta Ręczkowska, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marcin Sielczak, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Zbigniew Tomaszewski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Tamara Komowska –Bokota – Szkoła Podstawowa w Darzlubiu – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto

Nagrody specjalne:

 • Małgorzata Jędraszczak – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Anna Krzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Hanna Zawodniak, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto

O sposobie i terminie przekazania nagród powiadomimy wszystkich nagrodzonych drogą mejlową.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG .

Najnowsze wpisy

Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” w Krakowie

Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” w Krakowie

Za nami ostatnia w tym roku 𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐣𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐚 "𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞" zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zaprezentowaliśmy Pokazową...

czytaj dalej
Mikołajkowy turniej 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞 w Nowej Górze!

Mikołajkowy turniej 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞 w Nowej Górze!

W Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze odkrywaliśmy 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐌𝐎𝐂𝐞 43 chłopców i dziewczynek z klas I-III oraz drużyny 9 nauczycieli, 6 rodziców i 19 uczniów-wolontariuszy klas starszych 𝗗𝘇𝗶ę𝗸𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗪𝗮𝗺 𝘇𝗮 𝗽𝗼𝘇𝘆𝘁𝘆𝘄𝗻ą 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶ę #football3...

czytaj dalej
Lekcje football3 w 2023 roku

Lekcje football3 w 2023 roku

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zorganizowały łącznie 227 lekcji football3, które poruszały tematykę społeczną: szacunek, współpraca, równość, pomaganie, odpowiedzialność, komunikacja, empatia, uczciwość, sprawiedliwość, solidarność; a także z tematyką emocji,...

czytaj dalej
Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” we Wrocławiu

Konferencja edukacyjna „football3 w szkole” we Wrocławiu

Konferencja edukacyjna "football3 w szkole" tym razem we Wrocławiu, zorganizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Performance Academy z Wrocławia. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej W czasie...

czytaj dalej