#wyniki konkursu na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji football3

paź 28, 2022

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowania scenariuszy lekcji z football3, w okresie od 14 kwietnia do 30 września 2022.

 Czytając wszystkie prace zostaliśmy jeszcze bardziej utwierdzeni w przekonaniu o wielkiej kreatywności i ogromnym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje football3 były powiązane z tematyką, którą możemy wdrażać w życiu codziennym – kompetencjami społecznymi. Przygotowane przez uczestników konkursu prace będą służyć jako źródło inspiracji w rękach innych nauczycieli.

Tematami scenariuszy lekcji, z którymi są powiązane wszystkie nadesłane prace, były następujące kompetencje społeczne:

Wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość;  

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  
1. Koniec z ubóstwem,  2. Zero głodu, 3. Dobre zdrowie i jakość życia,  4. Dobra jakość edukacji,  5. Równość płci, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia,  8. Wzrost gospodarczy i godna praca,  

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,   10. Mniej nierówności,   11. Zrównoważone Miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,   13. Działania w dziedzinie klimatu,   14. Życie pod wodą,   15. Życie na lądzie,   16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Poniżej lista nagrodzonych osób:

Nagrody Główne:

 • Katarzyna Sabbo – Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Magdalena Tutaj, Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Hanna Gulczyńska, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Wioleta Wawrynowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Agnieszka Pietrzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Grażyna Figielska-Antoniak, Szkoła Podstawowa nr 2, im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto

Wyróżnienia:

 • Marzena Pawłowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 11 – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Izabela Karpiczenko, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marzena Krygier, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Aleksandra Szeremeta, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Joanna Smentek, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Alicja Panuś, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Elżbieta Ptaszyńska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Magdalena Matusiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Edyta Ręczkowska, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marcin Sielczak, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Zbigniew Tomaszewski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Tamara Komowska –Bokota – Szkoła Podstawowa w Darzlubiu – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto

Nagrody specjalne:

 • Małgorzata Jędraszczak – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Anna Krzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Hanna Zawodniak, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto

O sposobie i terminie przekazania nagród powiadomimy wszystkich nagrodzonych drogą mejlową.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG .

Najnowsze wpisy

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej