#wyniki konkursu na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji football3

paź 28, 2022

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowania scenariuszy lekcji z football3, w okresie od 14 kwietnia do 30 września 2022.

 Czytając wszystkie prace zostaliśmy jeszcze bardziej utwierdzeni w przekonaniu o wielkiej kreatywności i ogromnym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje football3 były powiązane z tematyką, którą możemy wdrażać w życiu codziennym – kompetencjami społecznymi. Przygotowane przez uczestników konkursu prace będą służyć jako źródło inspiracji w rękach innych nauczycieli.

Tematami scenariuszy lekcji, z którymi są powiązane wszystkie nadesłane prace, były następujące kompetencje społeczne:

Wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość;  

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  
1. Koniec z ubóstwem,  2. Zero głodu, 3. Dobre zdrowie i jakość życia,  4. Dobra jakość edukacji,  5. Równość płci, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia,  8. Wzrost gospodarczy i godna praca,  

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,   10. Mniej nierówności,   11. Zrównoważone Miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,   13. Działania w dziedzinie klimatu,   14. Życie pod wodą,   15. Życie na lądzie,   16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Poniżej lista nagrodzonych osób:

Nagrody Główne:

 • Katarzyna Sabbo – Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Magdalena Tutaj, Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Hanna Gulczyńska, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Wioleta Wawrynowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Agnieszka Pietrzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Grażyna Figielska-Antoniak, Szkoła Podstawowa nr 2, im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto

Wyróżnienia:

 • Marzena Pawłowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 11 – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Izabela Karpiczenko, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marzena Krygier, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Aleksandra Szeremeta, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Joanna Smentek, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Alicja Panuś, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Elżbieta Ptaszyńska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Magdalena Matusiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Edyta Ręczkowska, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marcin Sielczak, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Zbigniew Tomaszewski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Tamara Komowska –Bokota – Szkoła Podstawowa w Darzlubiu – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto

Nagrody specjalne:

 • Małgorzata Jędraszczak – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Anna Krzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Hanna Zawodniak, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto

O sposobie i terminie przekazania nagród powiadomimy wszystkich nagrodzonych drogą mejlową.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG .

Najnowsze wpisy

Leadership Sport Youth Camp, Pljevla, Czarnogóra

Leadership Sport Youth Camp, Pljevla, Czarnogóra

W tegoroczne wakacje młodzi liderzy z naszej organizacji, mieli możliwość uczestnictwa w wymianie młodzieżowej - “Leadership Sport Youth Camp”, w którym wzięli również młodzi liderzy z Czech, Węgier, Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny. Wydarzenie miało na celu...

czytaj dalej
Festival23 – Sydney, Australia

Festival23 – Sydney, Australia

Jest nam niezmiernie miło, że młoda liderka naszego stowarzyszenia i zarazem championka projektu adidas Breaking Barriers – Magdalena Burczyńska miała możliwość uczestnictwa w wydarzeniu Festival23, który odbywał się w ramach Mistrzostw Świata w Piłkę Nożną Kobiet,...

czytaj dalej
Pathway for women – sport is equal – Kinga Matusiak

Pathway for women – sport is equal – Kinga Matusiak

W projekcie championek adidas Breaking Barriers – „Pathway for women – sport is equal” organizowałam zajęcia edukacyjno-sportowe z dziećmi, podczas których przekazywałam im wiedzę na temat równości i szacunku w sporcie. Ponadto organizowałam warsztaty dotyczące...

czytaj dalej