Wartościowe lekcje z football3. Wyniki konkursu na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji .

paź 28, 2022

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowania scenariuszy lekcji z football3, w okresie od 14 kwietnia do 30 września 2022.

 Czytając wszystkie prace zostaliśmy jeszcze bardziej utwierdzeni w przekonaniu o wielkiej kreatywności i ogromnym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje football3 były powiązane z tematyką, którą możemy wdrażać w życiu codziennym – kompetencjami społecznymi. Przygotowane przez uczestników konkursu prace będą służyć jako źródło inspiracji w rękach innych nauczycieli.

Tematami scenariuszy lekcji, z którymi są powiązane wszystkie nadesłane prace, były następujące kompetencje społeczne:

Wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość;  

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  
1. Koniec z ubóstwem,  
2. Zero głodu,  
3. Dobre zdrowie i jakość życia  
4. Dobra jakość edukacji,  
5. Równość płci,  
6. Czysta woda i warunki sanitarne,  
7. Czysta i dostępna energia,  
8. Wzrost gospodarczy i godna praca,  
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,  
10. Mniej nierówności,  
11. Zrównoważone Miasta i społeczności,  
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,  
13. Działania w dziedzinie klimatu,  
14. Życie pod wodą,  
15. Życie na lądzie,  
16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.


Poniżej lista nagrodzonych osób:

Nagrody Główne:

 • Katarzyna Sabbo – Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Magdalena Tutaj, Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Hanna Gulczyńska, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Wioleta Wawrynowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Agnieszka Pietrzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Grażyna Figielska-Antoniak, Szkoła Podstawowa nr 2, im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto

Wyróżnienia:

 • Marzena Pawłowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 11 – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Izabela Karpiczenko, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marzena Krygier, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Aleksandra Szeremeta, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Joanna Smentek, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Alicja Panuś, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Elżbieta Ptaszyńska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Magdalena Matusiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Edyta Ręczkowska, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marcin Sielczak, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Zbigniew Tomaszewski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Tamara Komowska –Bokota – Szkoła Podstawowa w Darzlubiu – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto

Nagrody specjalne:

 • Małgorzata Jędraszczak – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Anna Krzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Hanna Zawodniak, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto

O sposobie i terminie przekazania nagród powiadomimy wszystkich nagrodzonych drogą mejlową.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie, realizowanego dzięki wsparciu programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Najnowsze wpisy

football3 empower girls | podsumowanie 2021/22

football3 empower girls | podsumowanie 2021/22

Prezentujemy dwujęzyczne statystyczne podsumowanie projektu football3 empower girls, female and Global Goals in Poland  zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu UEFA Foundation  oraz dofinansowany z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - priorytet...

czytaj dalej
spotkanie uczestników projektu adidas Breaking Barriers

spotkanie uczestników projektu adidas Breaking Barriers

W dniach 12-15 lipca nasze dziewczyny z projektu adidas Breaking Barriers uczestniczyły w pierwszym spotkaniu całego zespołu projektu. Nasze championki i przedstawicielki organizacji miały przyjemność spotkać się pierwszy raz na żywo z innymi organizacjami...

czytaj dalej
Graliśmy dla dobra i pokoju

Graliśmy dla dobra i pokoju

24 marca 2022 r. Ukrainę pogrążyła wojna. W 100% jesteśmy przeciw wojnie! w 100% jesteśmy za pokojem! dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie turnieje football3 w tym roku będą naszą wspólną demonstracją na rzecz pokoju na Ukrainie i na świecie! Zjednoczyliśmy się z...

czytaj dalej
football3 for peace | Warszawa 2022

football3 for peace | Warszawa 2022

Z football3 pomagamy odkrywać super moce dzieci Ponad 200 dziewczyn i chłopców rozegrało wyjątkowy turniej football3 dla pokoju, dzieci i nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego reprezentowały szkoły podstawowe z całej Polski, w większości z terenów wiejskich i małych...

czytaj dalej