#wyniki konkursu na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji football3

paź 28, 2022

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowania scenariuszy lekcji z football3, w okresie od 14 kwietnia do 30 września 2022.

 Czytając wszystkie prace zostaliśmy jeszcze bardziej utwierdzeni w przekonaniu o wielkiej kreatywności i ogromnym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Lekcje football3 były powiązane z tematyką, którą możemy wdrażać w życiu codziennym – kompetencjami społecznymi. Przygotowane przez uczestników konkursu prace będą służyć jako źródło inspiracji w rękach innych nauczycieli.

Tematami scenariuszy lekcji, z którymi są powiązane wszystkie nadesłane prace, były następujące kompetencje społeczne:

Wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość;  

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  
1. Koniec z ubóstwem,  2. Zero głodu, 3. Dobre zdrowie i jakość życia,  4. Dobra jakość edukacji,  5. Równość płci, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia,  8. Wzrost gospodarczy i godna praca,  

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,   10. Mniej nierówności,   11. Zrównoważone Miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,   13. Działania w dziedzinie klimatu,   14. Życie pod wodą,   15. Życie na lądzie,   16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Poniżej lista nagrodzonych osób:

Nagrody Główne:

 • Katarzyna Sabbo – Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Magdalena Tutaj, Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Hanna Gulczyńska, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Wioleta Wawrynowicz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Agnieszka Pietrzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto
 • Grażyna Figielska-Antoniak, Szkoła Podstawowa nr 2, im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku – nagroda rzeczowa o wartości 800 zł brutto

Wyróżnienia:

 • Marzena Pawłowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 11 – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Izabela Karpiczenko, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marzena Krygier, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Aleksandra Szeremeta, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Joanna Smentek, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Alicja Panuś, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Elżbieta Ptaszyńska, Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Magdalena Matusiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Edyta Ręczkowska, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Marcin Sielczak, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Zbigniew Tomaszewski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto
 • Tamara Komowska –Bokota – Szkoła Podstawowa w Darzlubiu – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł brutto

Nagrody specjalne:

 • Małgorzata Jędraszczak – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Anna Krzak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach – nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto
 • Hanna Zawodniak, Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze –  nagroda rzeczowa o wartości 1200 zł brutto

O sposobie i terminie przekazania nagród powiadomimy wszystkich nagrodzonych drogą mejlową.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG .

Najnowsze wpisy

#lekcje football3 – innowacje | Mrągowo 2022

#lekcje football3 – innowacje | Mrągowo 2022

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała Grota Roweckiego w Mrągowie zorganizowano 24 innowacyjne lekcje football3, które umożliwiają dziewczynkom i chłopcom równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej Projekt...

czytaj dalej
innowacyjne #lekcje football3 | Gdańsk 2022

innowacyjne #lekcje football3 | Gdańsk 2022

w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku zorganizowano 72 lekcje football3, jako formę innowacji pedagogicznych, które umożliwiają dziewczynkom i chłopcom równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej Lekcje football3 zostały zorganizowane przez...

czytaj dalej
#lekcje football3 | Nowa Góra 2022

#lekcje football3 | Nowa Góra 2022

w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze zorganizowano 17 innowacyjnych lekcji football3, które umożliwiają dziewczynkom i chłopcom równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej Lekcje football3 zostały zorganizowane przez 3 nauczycielek...

czytaj dalej
FIFA Foundation

FIFA Foundation

football3 empower girls, women and Global Goals in Poland after COVID times Inequalities and exclusion of girls and women is one of the biggest problems of sport in Poland. The isolation and exclusion of women and girls is confirmed by statistics. In football, the...

czytaj dalej