Nowa Góra rozpoczyna pierwszą tegoroczną akcję dobroczynną!

kwi 8, 2020

Fair Play drużyna GKS GÓRA , we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Zbigniewa Dłużniewskiego , Szkołą

Podstawową nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz Wójtem Gminy Staroźreby Kamilem Groszewskim organizuje zbiórkę plastikowych korków, które przekażą na rzecz Majki, mieszkanki gminy. Zbiórka będzie prowadzono w terminie od 01.04.2020 do 15.08.2020. Pomimo trudnej sytuacji , spowodowanej epidemią , drużyna pokazuje , że można pomagać także z domu.  W każdej możliwej chwili , korki można dostarczać na orlik lub do szkoły. 


Akcje dobroczynne promują Cele Zrównoważonego Rozwoju . Akcja przygotowana przez drużynę z Nowej Góry promuje cel 15 : #Życienalądzie, jest realizowana w ramach zadania drugiego ogólnopolskiej grywalizacji drużyn wolontariuszy 🙂

Fair Play Program współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego .#zostańwdomu #gramyfair #weplayfair #football3 #football4good #grywalizacja #fio #globalgoals

 

 

 

Najnowsze wpisy

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej