Lekcje football3 w szkołach – podsumowanie roku szkolnego 2021/22

lip 8, 2022

#football3 to o wiele więcej niż gra, szczególnie wtedy, gdy metoda jest wykorzystywana do celów edukacyjnych. Zależało nam by ostatni sezon naszych działań, przypadający na rok szkolnych 2021/22 był poświęcony popularyzacji football3 w szkołach, wśród nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego oraz wśród uczennic i uczniów klas I-III.

Dzięki dużej determinacji naszych liderek i liderów oraz świetnej współpracy ze szkołami w 2021 r. przeprowadziliśmy pilotażowe certyfikowane szkolenia ze stosowania metody, skorzystało z nich ponad 140 osób. W efekcie wyszkoliliśmy kadrę trenerów i mediatorów football3, z czego ponad 60% stanowiły kobiety, gotowych do prowadzenia wysokiej jakości zajęć z football3. W tym samym czasie, grupa ta organizując ponad 215 lekcji football3, zdobyła ogromne doświadczenie praktyczne. Wszystko w zorganizowanej strukturze współpracy.

Z takim doświadczeniem przyjęliśmy założenie, by lekcje z football3 jeszcze bardziej sprzyjały celom edukacyjnym placówek oświatowych– tak by metoda pomagała rozwijać wśród uczennic i uczniów zarówno cechy psychofizycznych i społeczno-kulturowych (ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji społecznych dzieci). Organizatorom lekcji (liderom, nauczycielkom nauczania wczesnoszkolnego) daliśmy ambitne zadanie, by każda lekcja football3, miała tzw. Społeczny temat przewodni z katalogu wartości: empatii, szacunku, współpracy, równości, uczciwości, dialogu, optymizmu, odpowiedzialności, pomagania, cierpliwości oraz z katalogu tematycznego związanego z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Mimo utrudnień związanych z pandemią Covid-19 – to zadanie zostało zrealizowane wyśmienicie.

(…to zadanie) Pokazało nam, że nauczyciele (w tym w szczególności nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego), to  grupa wyjątkowa, mocno skoncentrowana na wszechstronnym rozwoju dzieci, przygotowana do mądrego i kreatywnego wykorzystywania różnorodnych narzędzi w codziennej pracy oraz świetnie reagująca na możliwości współpracy. Te wszystkie cechy powodują, że mądrze opracowane i wykorzystane metody sportowe – przyjazne dzieciom oraz ich rozwojowi (każdy dobry pedagog wie, że poprzez zabawę dzieci uczą się o wiele szybciej i mają z tego o wiele więcej przyjemności), to przyszłość edukacji. Taki potencjał widzimy w metodzie football3, która dzięki swej prostocie może pomagać w osiąganiu ambitnych celów edukacyjnych.

Założenie to potwierdza realizacja 313 lekcji football3, z których 192 dotyczyło wartości i kompetencji społecznych, a 121 lekcji było poświęconych Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Przykłady realizacji
krótki opis jak lekcja football3 została połączona z wybranym tematem

Temat lekcji football3 Cel 16 – pokój na świecie

Uczniowie bardzo przeżywają obecną sytuację w Ukrainie, w związku z tym, jako temat lekcji jednogłośnie wybraliśmy pokój i sprawiedliwość. Rozmawialiśmy na temat pokoju na świecie. Drużynom zostały przydzielone szarfy w kolorach flagi Ukrainy, poza tym uczniowie weszli na boisko wspólnie trzymając się za ręce jako symbol jedności i pokazali znak pokoju.

Temat lekcji football3 Pomaganie

Na początek wprowadzono uczniów w zagadnienie pomagania. Następnie przeprowadzono zabawę w której brali udział wolontariusze i uczestnicy zajęć, mającej na celu przeprowadzenie osoby z zawiązanymi oczami przez tor przeszkód. W trakcie gry wybrano takie otwarte i zamknięte zasady meczowe, aby odpowiadały tematowi pomagania: – gra w parach trzymając się za ręce – po faulu pomagamy wstać z ziemi osobie poszkodowanej – pomagamy w trakcie gry, by każda osoba po kolei strzeliła bramkę.

Temat lekcji football3 Cel 5 – równość płci

Podjęliśmy temat równości i równości płci na boisku. Dzieci bardzo fajnie reagowały na te wartości. Wiedziały co to równość, równość płci. Nie wolno nikogo dyskryminować ze względu na płeć, zarówno na boisku, w szkole, jak i w zabawie. Każdy mecz rozpoczynały dziewczynki, gole były zaliczane pod warunkiem, że zdobywali je naprzemiennie chłopiec i dziewczynka. Chłopcy super się zachowywali na boisku podając piłkę dziewczynkom i traktując je na równi.

Temat lekcji football3 Cel 11 – zrównoważone społeczeństwo

Po zapoznaniu się z treścią celu 11 przeczytanej wskazówki od smerfów przez Antka i burzy mózgow dzieciaków i nauczycieli przeszliśmy do realizacji zadania – uczniowie podzieleni na 4 grupy rysowali zrównoważone miasta jak chcieliby by wyglądały zielone kolorowe osiedla wioski i miasta oraz jak niestety mogą wyglądać jeśli nie zadbamy o środowisko. Jedna z grup której była dziewczynka z urkainy poszli o krok dalej zaczęli rysować jak wyglądają niestety ich miasta zniszczone, pochłonięte pożarem i pełne czołgów…

Temat lekcji football3 Cel 7 – Czysta i dostępna energia


W rozgrzewce , dzieci bawiły się w zabawę „Słońce Świeci, deszcz pada” . Dzieci na komendę „słońce świeci” biegają po boisku , na komendę „wieje wiatr” wykonują przysiad i z rąk wykonują daszek nad głową . Na komendę „deszcz pada- powódź”, muszą jak najszybciej wskoczyć na drabinki. Osoba , która wskoczy jako ostatnia, ma za zadanie wykonać dodatkowe zadanie ruchowe. Zabawa uświadamia dzieci i istnieniu żywiołów, które również przyczyniają się do pozyskiwania z nich energii.Temat lekcji football3 Cel 13 – działania w dziedzinie klimatu


Postanowiliśmy zadziałać na rzecz klimatu i czystego życia na lądzie, w związku z tym posprzątaliśmy dokładnie cały teren wokół szkoły.W ten sposób pokazaliśmy innym, że przy okazji fajnej zabawy możemy zrobić coś dobrego dla klimatu i planety.

Temat lekcji football3 Współpraca

Rozgrzewka: Berek łapie współćwiczących. Pierwsza osobą , którą złapie dołącza do niego do pary. Każda kolejna złapana osoba podaje rękę berkowi i jego towarzyszom . Zabawa kończy się gdy zostaną złapani wszyscy. Zasady meczowe: 1. Minimum 3 podania przed zdobyciem gola, 2. Bramki strzelane naprzemian przez inne osoby.

Projekt football3 empower girls, female and Global Goals in Poland jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu UEFA Foundation  oraz dofinansowany z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – priorytet PROO1B, zarządzanemu przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Najnowsze wpisy

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Festival'24 już za kilka tygodni rozpocznie się dla naszych delegatów Trenuj Bycie Dobrym od pobytu w mieście Lyon, skąd następnie wyruszą oni do stolicy Francji, Paryża 🏀⚽🏐🏟🌍 Na tle 64. różnych organizacji z całego świata Trenuj Bycie Dobrym ma swoją ośmioosobową...

czytaj dalej
Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej