#zapowiedź football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie

mar 19, 2022

Według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Polska zajmuje 24 miejsce w EU po względem wartości wskaźnika równouprawnienia. Z danych wynika, że reprezentacja kobiet w parlamencie wynosi 28%, a w zarządach największych spółek giełdowych wynosi 23%. Pozycja kobiet w sporcie jest jeszcze gorsza zarówno w Europie jak i w Polsce. Kobiety stanowią zaledwie 9% składu w Europejskich Komitetach Olimpijskich, a trenerki kadr podczas 4 ostatnich Olimpiad stanowiły jedynie 10% (Dane: Eurobarometr, Gender in Sport 2017). Nierówności i wykluczenie dziewcząt i kobiet to jedne z największych problemów sportu w Polsce. Izolację i wykluczenie kobiet i dziewcząt potwierdzają statystyki.

W najpopularniejszej dyscyplinie sportu, piłce nożnej mamy 1 125 159 zarejestrowanych zawodników (w każdym wieku), z czego tylko (2,7% – 40 695) to kobiety. Trenerki w tej dyscyplinie sportu to zaledwie 3% wszystkich trenerów. (Dane: Badania kultura fizyczna GUS w 2017 r.)

Uważamy, że jest to problem społeczny– szczególnie dla organizacji obywatelskich aktywnych w dziedzinie sportu. Chcemy to zmienić: wzmocnić pozycję kobiet, wdrażając w szkołach i wśród nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego metodę football3, która uczy szacunku i równości w czasie wspólnej gry chłopców i dziewczynek; organizować publiczne wydarzenia, debaty i opracowywać modele lokalnej współpracy dot. równego dostępu do sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców (od najmłodszych lat) oraz tworzyć materiały edukacyjne. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i podjąć obywatelską interwencję inicjowaną przez obywateli zrzeszonych w 3 organizacjach pozarządowych w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami oraz rodzicami reprezentującymi 3 różnorodne obszary: wiejski (Staroźreby-Nowa Góra), miejski (Mrągowo) i metropolitalny (Gdańsk). Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas rozwiązania zaowocują upowszechnieniem na terenach wiejskich, małych miast i miast metropolitalnych w skali całej Polski

football3 to autorski program gry w piłkę nożną, popularyzujący równy dostęp do aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców (drużynę ZAWSZE tworzą dziewczynki i chłopcy). Metoda wykorzystywana jest obecnie przez 127 organizacji w 83 krajach całego świata, rozwija kompetencje społeczne uczestników: szacunek do innych, empatię, współpracę w grupie oraz równości w trakcie wspólnej gry chłopców i dziewczynek. Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym jest jedyną polską organizacją propagującą metodę w Polsce.

Podstawowe zasady football3:

 1.  Gra dzieli się na 3 części:
  – (Pierwsza) strefa dialogu: rozmowa obu drużyn prowadzona przez mediatora*, wybór zasad Fair Play, ustalenie wspólnych zasad meczowych, wybór celebracji
  – (Druga) mecz: obie drużyny uczestniczą w meczu rozgrywanym wedle ustalonych wcześniej zasad, mediatorzy są obserwatorami. Na zakończenie obydwa się wspólna celebracja (wybrana zabawa, „cieszynka”)
  – (Trzecia) strefa dialogu: rozmowa prowadzona przez mediatora, wspólne podsumowanie meczu, przyznanie punktów Fair Play od Drużyn, przyznanie punktów Fair Play od mediatora
 2. Gra toczy się bez sędziego, są mediatorzy
 3. Każda drużyna jest złożona z 2 chłopców i 2 dziewcząt (2 rezerwowych = dziewczynka i chłopiec). Poziom sprawności nie ma znaczenia, może grac każdy.
 4. Gra odbywa się na małej przestrzeni (10mx15m), na małe bramki (200 cm x 85 cm)
 5. Mecze trwają od 10 do 20 minut.
 6. Postawa Fair Play jest dodatkowo punktowana. Punkty Fair Play od drużyn, każda drużyna może przyznać drużynie przeciwnej po 1 punkcie Fair Play, z koniecznością uzasadnienia i mediatorów Mediator/bądź mediatorzy mogą przyznać każdej drużynie od 0-2 punktów Fair Play za zachowanie na boisku. Łącznie za zwycięstwo w grze i wzorową postawę Fair Play (trzymanie się ustalonych wspólnie zasad) drużyna może otrzymać 6 pkt.

*kim jest mediator? Zastępuje sędziego, ale nie pełni jego roli. Sędziami są zawodnicy. W czasie turnieju rolę mediatorów pełnić będą wolontariusze sportowi i nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego. Mediatorzy będą odpowiedzialni za prowadzenie przed i pomeczowych dyskusji, jak również za nadzór nad meczem)


Naszymi partnerami są:
Urząd Miejski w Mrągowie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie –
Urząd Miejski w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku
Urząd Gminy Staroźreby
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze


Projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”

Najnowsze wpisy

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej