#zapowiedź football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie

mar 19, 2022

Według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Polska zajmuje 24 miejsce w EU po względem wartości wskaźnika równouprawnienia. Z danych wynika, że reprezentacja kobiet w parlamencie wynosi 28%, a w zarządach największych spółek giełdowych wynosi 23%. Pozycja kobiet w sporcie jest jeszcze gorsza zarówno w Europie jak i w Polsce. Kobiety stanowią zaledwie 9% składu w Europejskich Komitetach Olimpijskich, a trenerki kadr podczas 4 ostatnich Olimpiad stanowiły jedynie 10% (Dane: Eurobarometr, Gender in Sport 2017). Nierówności i wykluczenie dziewcząt i kobiet to jedne z największych problemów sportu w Polsce. Izolację i wykluczenie kobiet i dziewcząt potwierdzają statystyki.

W najpopularniejszej dyscyplinie sportu, piłce nożnej mamy 1 125 159 zarejestrowanych zawodników (w każdym wieku), z czego tylko (2,7% – 40 695) to kobiety. Trenerki w tej dyscyplinie sportu to zaledwie 3% wszystkich trenerów. (Dane: Badania kultura fizyczna GUS w 2017 r.)

Uważamy, że jest to problem społeczny– szczególnie dla organizacji obywatelskich aktywnych w dziedzinie sportu. Chcemy to zmienić: wzmocnić pozycję kobiet, wdrażając w szkołach i wśród nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego metodę football3, która uczy szacunku i równości w czasie wspólnej gry chłopców i dziewczynek; organizować publiczne wydarzenia, debaty i opracowywać modele lokalnej współpracy dot. równego dostępu do sportu i aktywności fizycznej dla dziewcząt i chłopców (od najmłodszych lat) oraz tworzyć materiały edukacyjne. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i podjąć obywatelską interwencję inicjowaną przez obywateli zrzeszonych w 3 organizacjach pozarządowych w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, szkołami oraz rodzicami reprezentującymi 3 różnorodne obszary: wiejski (Staroźreby-Nowa Góra), miejski (Mrągowo) i metropolitalny (Gdańsk). Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas rozwiązania zaowocują upowszechnieniem na terenach wiejskich, małych miast i miast metropolitalnych w skali całej Polski

football3 to autorski program gry w piłkę nożną, popularyzujący równy dostęp do aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców (drużynę ZAWSZE tworzą dziewczynki i chłopcy). Metoda wykorzystywana jest obecnie przez 127 organizacji w 83 krajach całego świata, rozwija kompetencje społeczne uczestników: szacunek do innych, empatię, współpracę w grupie oraz równości w trakcie wspólnej gry chłopców i dziewczynek. Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym jest jedyną polską organizacją propagującą metodę w Polsce.

Podstawowe zasady football3:

 1.  Gra dzieli się na 3 części:
  – (Pierwsza) strefa dialogu: rozmowa obu drużyn prowadzona przez mediatora*, wybór zasad Fair Play, ustalenie wspólnych zasad meczowych, wybór celebracji
  – (Druga) mecz: obie drużyny uczestniczą w meczu rozgrywanym wedle ustalonych wcześniej zasad, mediatorzy są obserwatorami. Na zakończenie obydwa się wspólna celebracja (wybrana zabawa, „cieszynka”)
  – (Trzecia) strefa dialogu: rozmowa prowadzona przez mediatora, wspólne podsumowanie meczu, przyznanie punktów Fair Play od Drużyn, przyznanie punktów Fair Play od mediatora
 2. Gra toczy się bez sędziego, są mediatorzy
 3. Każda drużyna jest złożona z 2 chłopców i 2 dziewcząt (2 rezerwowych = dziewczynka i chłopiec). Poziom sprawności nie ma znaczenia, może grac każdy.
 4. Gra odbywa się na małej przestrzeni (10mx15m), na małe bramki (200 cm x 85 cm)
 5. Mecze trwają od 10 do 20 minut.
 6. Postawa Fair Play jest dodatkowo punktowana. Punkty Fair Play od drużyn, każda drużyna może przyznać drużynie przeciwnej po 1 punkcie Fair Play, z koniecznością uzasadnienia i mediatorów Mediator/bądź mediatorzy mogą przyznać każdej drużynie od 0-2 punktów Fair Play za zachowanie na boisku. Łącznie za zwycięstwo w grze i wzorową postawę Fair Play (trzymanie się ustalonych wspólnie zasad) drużyna może otrzymać 6 pkt.

*kim jest mediator? Zastępuje sędziego, ale nie pełni jego roli. Sędziami są zawodnicy. W czasie turnieju rolę mediatorów pełnić będą wolontariusze sportowi i nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego. Mediatorzy będą odpowiedzialni za prowadzenie przed i pomeczowych dyskusji, jak również za nadzór nad meczem)


Naszymi partnerami są:
Urząd Miejski w Mrągowie
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie –
Urząd Miejski w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku
Urząd Gminy Staroźreby
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze


Projekt „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”

Najnowsze wpisy

#lekcje football3 – innowacje | Mrągowo 2022

#lekcje football3 – innowacje | Mrągowo 2022

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała Grota Roweckiego w Mrągowie zorganizowano 24 innowacyjne lekcje football3, które umożliwiają dziewczynkom i chłopcom równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej Projekt...

czytaj dalej
innowacyjne #lekcje football3 | Gdańsk 2022

innowacyjne #lekcje football3 | Gdańsk 2022

w Szkole Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku zorganizowano 72 lekcje football3, jako formę innowacji pedagogicznych, które umożliwiają dziewczynkom i chłopcom równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej Lekcje football3 zostały zorganizowane przez...

czytaj dalej
#lekcje football3 | Nowa Góra 2022

#lekcje football3 | Nowa Góra 2022

w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze zorganizowano 17 innowacyjnych lekcji football3, które umożliwiają dziewczynkom i chłopcom równy dostęp do sportu i aktywności fizycznej Lekcje football3 zostały zorganizowane przez 3 nauczycielek...

czytaj dalej
FIFA Foundation

FIFA Foundation

football3 empower girls, women and Global Goals in Poland after COVID times Inequalities and exclusion of girls and women is one of the biggest problems of sport in Poland. The isolation and exclusion of women and girls is confirmed by statistics. In football, the...

czytaj dalej