football3 for peace | Warszawa 2022

lip 2, 2022

Z football3 pomagamy odkrywać super moce dzieci

Ponad 200 dziewczyn i chłopców rozegrało wyjątkowy turniej football3 dla pokoju, dzieci i nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego reprezentowały szkoły podstawowe z całej Polski, w większości z terenów wiejskich i małych miast, od Rudnik w woj. opolskim, po Darżlubie w woj. Pomorskim, ale również reprezentujących duże miasta Płock i Poznań. W turnieju wzięła również udział dziecięca reprezentacja Ukrainy!

 

Okiem dziewczyn i chłopców –  najlepszych ekspertów football3

 

O tym, że piłka nożna jest wyjątkowa wiedzą wszyscy kibice piłkarscy na świecie. W połowie czerwca w Warszawie odbyło się wiele uznanych wydarzeń piłkarskich. Na szczególną uwagę zwracały mecz Ligi Narodów Polska-Belgia oraz finał turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku na Stadionie Narodowym, oba wydarzenia prezentujące piękno piłki nożnej jaką znamy: ducha walki, rywalizację, dążenie do upragnionego celu. W tym samym czasie 13.06.2022, Warszawa gościła na stadionie Legii wyjątkowy turniej football3 Global Goals dla pokoju, odbiegający od powszechnie znanych turniejów, ale w 100% wykorzystujący piękno, siłę i mądrość piłki nożnej. Wydarzenie było podsumowaniem ponad 12 miesięcy działań realizowanych w 33 szkołach podstawowych, których celem było umożliwienie równego dostępu do piłki nożnej dziewczynkom i chłopcom z klas I-III. Przez wzgląd na wojnę i cierpienie wywołane przez Rosję na Ukrainie, które wywołały ogromną falę uchodźczą, do większości szkół zaczęły uczęszczać dzieci z Ukrainy.

Dokładnie wiemy, że Nelson Mandela miał rację, wypowiadając swoją słynną myśl „sport ma moc zmieniania świata. Ma moc inspirowania, jednoczenia ludzi, jak niewiele innych rzeczy…”

dlatego finał projektu odbył się pod hasłem football3 dla pokoju z udziałem chłopców i dziewczynek z Ukrainy. W wydarzeniu wzięło udział 27 drużyn, każda złożona z dziewczynek i chłopców w wieku 8-10 lat.

o football3 z perspektywy PZPN i Narodowego Instytutu Wolności

Na dzieci czekały 3 strefy: turniej football3, wioska Championek programu adidas Breaking Barriers oraz animacji sportowych. W turnieju zawodnicy i zawodniczki rozegrali łącznie kilkadziesiąt spotkań, w których ważniejsze od goli było przyznawanie przeciwnikom super mocy za ich zachowanie i postawę na boisku. Championki programu adidas Breaking Barriers przygotowały warsztatów odkrywania super mocy.

Odkrywanie, zdobywanie i przyznawanie super mocy, jakimi są wartości: empatii, szacunku, pomagania, współpracy, radości, koleżeństwa, uczciwości, optymizmu, równości, odpowiedzialności, dialogu – były kluczowym elementem całego wydarzenia. To spowodowało, że finalnie wydarzenie wyglądało zupełnie inaczej niż większości turniejów piłkarskich. Nie było łez, smutku i złości przegranych. Każda drużyna i wszystkie dzieci zostały nagrodzone za zdobyte super moce. Każdy uczestnik był zwycięzcą.

Na koniec, dzięki uprzejmości i wsparciu firmy adidas dzieci spotkały się i miały okazję porozmawiać z młodzieżowymi reprezentantami Polski: Michałem Karbownikiem i Arielem Mosórem – którzy wręczali dzieciom pamiątkowe medale mocy i z każdemu dziecku poświęcili chwile uwagi.

football3 dla pokoju | spot

Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym, we współpracy i zaangażowaniu 33 szkół podstawowych z całej Polski w ramach projektu Football3 empower girls, female and Global Goals in Poland, który jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu UEFA Foundation oraz dofinansowany z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich – priorytet PROO1b zarządzanemu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego reprezentowany przez Pana Michała Rulskiego – zastępcę dyrektora NIW. Wydarzenie w Warszawie otrzymało wsparcie społeczności Common Goal w ramach inicjatywy #TeamUpForUkraine

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes PZPN – Pan Cezary Kulesza, a w dniu wydarzenia związek reprezentowali Wiceprezes PZPN – Pan Maciej Mateńko, dyrektor sportowy PZPN – Pan Marcin Dorna oraz dyrektor departamentu grassroots PZPN – Pan Przemysław Prętkiewicz

Dlaczego ważne jest byśmy pomagali dzieciom w odkrywaniu super mocy

Fakty

Według Instytutu Badań Edukacyjnych, połowa uczniów mierzy się z agresją werbalną, 33% uczniów dotknęła agresja fizyczna, a co 10. uczeń jest regularny nękany. (Źródło: Agresja i przemoc w szkole, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014)

Równie niepokojące wyniki badań prezentuje Najwyższa Izba Kontroli. Badania wskazują, że najbardziej powszechnym problemem wychowawczym pozostawała agresja słowna (74%) i fizyczna (58%) skierowana wobec rówieśników oraz osób dorosłych, a cyberprzemoc wskazało 18% uczniów. (Źródło: Raport Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej, NIK, Warszawa 2014)

Zjawisko agresji, przemocy i nękania narasta na całym świecie, potwierdzają to dane z 2019 r. przygotowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wg danych ponad miliard dzieci na świecie jest dotkniętych przemocą. Co trzeci uczeń jest zastraszany przez rówieśników w szkole, a co najmniej co dziesiąte dziecko doświadcza cyberprzemocy Skutki przemocy kosztują społeczeństwo do 7 bilionów USD rocznie. (źródło: ONZ, 2019)

Sytuacja kobiet w sporcie  zarówno w Europie jak i w Polsce nie wygląda najlepiej. Kobiety stanowią zaledwie 9% składu w Europejskich Komitetach Olimpijskich, a trenerki kadr podczas 4 ostatnich Olimpiad stanowiły jedynie 10% (Źródło: Eurobarometr, Gender in Sport 2017).

Nierówny dostęp do sportu dziewcząt i kobiet to jeden z największych problemów sportu w Polsce. W najpopularniejszej dyscyplinie sportu, piłce nożnej mamy 1 125 159 zarejestrowanych zawodników (w każdym wieku), z czego tylko (2,7% – 40 695) to kobiety. Trenerki w tej dyscyplinie sportu to zaledwie 3% wszystkich trenerów. (Źródło: Badania kultura fizyczna GUS w 2017 r.)

O football3

football3 to autorski program gry w piłkę nożną promowany przez społeczność Common Goal, popularyzujący równy dostęp do aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców (drużynę ZAWSZE tworzą dziewczynki i chłopcy). Metoda wykorzystywana jest obecnie przez 127 organizacji w 83 krajach całego świata, rozwija kompetencje społeczne uczestników: szacunek do innych, empatię, współpracę w grupie oraz równości w trakcie wspólnej gry chłopców i dziewczynek. Nasze stowarzyszenie jest jedyną polską organizacją propagującą metodę w Polsce.

*football3 zasady gry:

 1. Gra dzieli się na 3 części:
  a) (Pierwsza) strefa dialogu: rozmowa obu drużyn prowadzona przez mediatora*, wybór zasad Fair Play, ustalenie wspólnych zasad meczowych, wybór celebracji
  b) (Druga) mecz: obie drużyny uczestniczą w meczu rozgrywanym wedle ustalonych wcześniej zasad, mediatorzy są obserwatorami. Na zakończenie obydwa się wspólna celebracja (wybrana zabawa, „cieszynka”)
  c) (Trzecia) strefa dialogu: rozmowa prowadzona przez mediatora, wspólne podsumowanie meczu, przyznanie punktów Fair Play od drużyn i mediatora (do wyboru punkty za wyróżniającą w czasie gry postawę: empati, szacunku, pomagania, współpracy, radości, koleżeństwa, uczciwości, optymizmu, dialogu)
 2. Każda drużyna jest złożona z 2 chłopców i 2 dziewcząt (2 rezerwowych = dziewczynka i chłopiec). Poziom sprawności nie ma znaczenia, może grać każdy.
 3. Gra odbywa się na małej przestrzeni (10mx15m), na 2 małe bramki (200 cm x 85 cm) / ale jeżeli drużyny tak zdecydują, to może być prowadzona na 4 małe bramki
 4. Mecze trwają od 10 do 20 minut.
 5. Postawa Fair Play jest dodatkowo punktowana. Punkty Fair Play od drużyn, każda drużyna może przyznać drużynie przeciwnej po 1 punkcie Fair Play, z koniecznością uzasadnienia i mediatorów Mediator/bądź mediatorzy mogą przyznać każdej drużynie po 1 punkcie Fair Play za zachowanie na boisku (do wyboru punkty za wyróżniającą w czasie gry postawę: empatii, szacunku, pomagania, współpracy, radości, koleżeństwa, uczciwości, optymizmu, dialogu).

Mediator – zastępuje sędziego, ale nie pełni jego roli. Sędziami są zawodnicy. W czasie turnieju rolę mediatorów pełnić będą wolontariusze sportowi i nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego. Mediatorzy będą odpowiedzialni za prowadzenie przed i pomeczowych dyskusji, jak również za przebieg gry

Cel wydarzenia na stadionie Legii Warszawa

W wydarzeniu wzięły udział dzieci z całej Polski z 33 szkół podstawowych, z klas I-III – w sumie ponad 200 dzieci (dziewczynki i chłopcy) i 33 nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego. Poprzez to wydarzenie chcieliśmy zaprezentować football3 jako metodę edukacyjną (pedagogiczno-wychowawczej) skierowaną do dziewcząt i chłopców w wieku 7-9, z klas I-III szkół podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne) oraz do nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego, która umożliwia rozwój kompetencji miękkich empatii, szacunku, pomagania, współpracy, radości, koleżeństwa, uczciwości, optymizmu, dialogu. Ze względu na wojnę w Ukrainie, wydarzenie odbyło się pod hasłem #football3forPeace #football3dlaPokoju

Wizja

Chcemy by metoda football3 była wykorzystywana na etapie nauczania wczesnoszkolnego, by umożliwiała odkrywanie super mocy dzieci (kompetencji miękkich empatii, szacunku, pomagania, współpracy, radości, koleżeństwa, uczciwości, optymizmu, dialogu), wspierała działalność 13 563 szkół podstawowych (8708 z terenów wiejskich i 4855 z terenów miejskich), ułatwiały pracę nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego (klas I-III), tak by do końca 2030 udział w treningu bycia dobrym miał pozytywny wpływ na rozwój ponad 10 milionów dziewczynek i chłopców.

Najnowsze wpisy

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Festival'24 już za kilka tygodni rozpocznie się dla naszych delegatów Trenuj Bycie Dobrym od pobytu w mieście Lyon, skąd następnie wyruszą oni do stolicy Francji, Paryża 🏀⚽🏐🏟🌍 Na tle 64. różnych organizacji z całego świata Trenuj Bycie Dobrym ma swoją ośmioosobową...

czytaj dalej
Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej