Football for Unity 2.0

maj 10, 2024

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów, współpracy międzysektorowej, rozwoju potencjału oraz wzajemnego uczenia się. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa, ochrony i dobrostanu oraz integracja dzieci/młodzieży/rodziców migrantów/uchodźców i dzieci/młodzieży/rodziców w społecznościach przyjmujących, pomagając im radzić sobie z kryzysami i wspierając ich w integracji.

Football for Unity 2.0 umożliwi naszej organziacji wdrożenie inicjatywy **Team Up for Solidarity**. Inicjatywa ta obejmuje aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami, wykorzystując sport jako skuteczną, opłacalną i niskoprogową metodologię w sposób ustrukturyzowany i systemowy. Projekt tworzy inkluzywne przestrzenie, ułatwia także stabilizację emocjonalną i społeczną, wspiera nabywanie nowych umiejętności, wzmacnia odporność oraz tworzy krótkoterminowe i długoterminowe możliwości w obszarach zdrowia, edukacji i szkoleń.

Jedno z wykorzystywanych w projekcie metod integracji będzie **football3**, która promuje pewność siebie, zaufanie i bezpieczeństwo, umożliwiając uczestnikom wprowadzanie w życie poznanych wartości i angażowanie się w życie swoich społeczności. Football3 zachęca do podejmowania świadomych decyzji i stymuluje zainteresowanie sposobami pokonywania wyzwań społecznych. Nacisk na dialog i rozwiązywanie konfliktów pozwala uczestnikom zrozumieć siłę podejmowania decyzji w drodze konsensusu, co umożliwia pokonywanie różnic kulturowych w społecznościach charakteryzujących się ciągłymi zmianami.

Szczegóły projektu: Football for Unity 2.0 – UEFA Foundation

Partnerzy wdrażający  **Football for Unity 2.0 & Team Up for Solidarity:**

– Trenuj Bycie Dobrym (Polska)
– Fundación Fútbol Más (Hiszpania)
– Breaking Grounds (Austria)
– INEX – Sdruženi Dobrovolných Aktivit, Z.S. (Czechy)
– Oltalom Sport Association (Węgry)
– Organization Earth (Grecja)
– Rumuńska Federacja Piłki Nożnej (Rumunia)
– RheinFlanke (Niemcy)
– Fare (pan-europejski)
– Breaking Grounds (Austria)
– Łotewska Federacja Piłki Nożnej (Łotwa),
– Balon Mundial (Włochy), -Dragones de Lavapiés (Hiszpania)

Partnerzy koordynujący:
– Common Goal
– UEFA Foundation

Finansowanie:
Komisja Europejska

Projekt jest wpisany jako element komunikacji EURO 2024, które będzie służyć jako platforma, która uświadomi europejskim obywatelom, w jaki sposób sport może umożliwić młodym migrantom/uchodźcom i młodym ludziom ze społeczności przyjmujących nabycie umiejętności, które można przenieść, wspierając ich integrację ze społeczeństwem i wzmacniając ich zdolność do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich środków do życia. Turniej będzie miał głęboki wpływ na globalną i europejską publiczność dzięki swojej widoczności i mediom, umożliwiając nam dotarcie do europejskiej opinii publicznej, decydentów, przedstawicieli mediów i interesariuszy w dziedzinie sportu, edukacji, równości płci, wzmocnienia pozycji młodzieży i włączenia społecznego/integracji. Poprzez mobilizację globalnych i europejskich influencerów, odpowiednich agencji i lokalnych lub tematycznych influencerów, cele programu będą szeroko komunikowane w całej Europie i na całym świecie.

EURO 2024 zapewni osobom z różnych środowisk w całej UE możliwość spotkania się i świętowania swojej miłości do sportu, promując zrozumienie i szacunek między kulturami.

Najnowsze wpisy

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej
Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Gala football3 w szkole | Warszawa 2024

Dnia 16 lutego 2024, w adidas Brand Center, odbyła się Gala football3 w szkole" podczas której podsumowaliśmy działania projektowe projektu "football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie" Wzięło w niej udział 75 uczestników, byli wśród nich...

czytaj dalej