Zebrali puszki, dostali piłki !!

wrz 2, 2020

Wolontariusze Fair Play Drużyny z Powidza, we współpracy z firmą RECAL, w ramach akcji dobroczynnych w Fair Play Program, zorganizowała zbiórkę puszek aluminiowych. Zbiórka trwała od 6 lipca do 30 sierpnia 2020 roku. Głównym celem akcji dobroczynnej było zaangażowanie lokalnej społeczności do odzyskiwania aluminium do ponownego przetworzenia.


Wolontariusze oraz firma RECAL  rozstawili pojemniki do odzysku aluminium na miejscowym orliku oraz w  punktach gastronomicznych w Powidzu. Akcja zbiórki puszek miała również wymiar edukacyjny. Przy pojemnikach umieszczone zostały ulotki informacyjne o potrzebie odzyskiwania aluminium jako surowca do ponownego przetworzenia co wpływa min. na zmniejszenie ilości śmieci, ochronę środowiska, nawyk segregacji śmieci przyczyniający się do lepszego oraz ponownego ich wykorzystania.


Akcja informacyjna i zbiórka prowadzone były również przy okazji imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych na powidzkim orliku. Do akcji bardzo chętnie włączyła się cała lokalna i sportowa społeczność. Przez 2 miesiące udało się zebrać ponad 6000 puszek, co uczyniło 100 kg aluminium do ponownego wykorzystania. Za zebrane puszki drużyna otrzymała piłki od firmy RECAL, które będą służyć podczas zajęć sportowych.A tak akcję podsumował lider wolontariuszy z Powidza, Wiktor Somerfeld:

– Są tacy, którzy widzą wartość puszek tylko wtedy gdy są one pełne. Dla nas puste puszki to najcenniejsza nauka współpracy, wrażliwości ekologicznej, systematyczności w działaniu, chęci uczynienia świata lepszym. I pomyśleć, że tyle bezcennych skarbów można znaleźć po prostu na ulicy.


W akcję dobroczynną zaangażowało się pięcioro wolontariuszy Fair Play Drużyny z Powidza: 2 dziewczęta i 3 chłopców. Do zadań wolontariuszy należało: Rozdysponowanie kilkunastu pojemników na aluminium i ulotek

  1. Rozmowa z właścicielami punktów gastronomicznych i uzyskanie ich zgody,
  2. Monitoring i opróżnianie pojemników,
  3. Przeprowadzanie akcji promocyjnej przy okazji imprez sportowych.

Akcję zbiórki puszek aluminiowych puszek w Powidzu wsparło wiele osób, firm i instytucji. Głównym partnerem wydarzenia była firma RECAL, która zajmuje się odzyskiwaniem aluminium i jego ponownym przetwarzaniem. Zadaniem firmy, było dostarczenie pojemników do zbiórki aluminium oraz odbiór puszek po akcji. Urząd Gminy w Powidzu, reprezentowany przez wójta gminy- Pana Jakuba Gwit, był odpowiedzialny za promocję akcji na stronie internetowej instytucji.


Działanie wolontariuszy z Powidza wsparło także wiele lokali gastronomicznych:

– restauracja Jabłona,

– restauracja Perła Zatoki,

– wypożyczalnia U Pimpala,

– Czarter jachtów Powidz,

– restauracja Baza-R,

– restauracja U Jankesa,

– hurtownia Majster Putz.


W restauracjach postawione zostały pojemniki do segregacji aluminium. Co za tym idzie , w akcji wzięła udział również lokalna społeczność, która korzystała z oferty restauracji.  Działania powidzkich wolontariuszy wsparły także POSiR oraz hotel Bogdanka. Do segregacji aluminium w  Powidzu włączyła się również wolontariusz VIP, pani Aneta Bocheńska- Mistrzyni Polski w pistolecie IPSC i strzelbie IPSC z 2019 roku.Głównymi inicjatorami akcji i liderami Drużyny Fair Play z Powidza są Wiktor i Marta Somerfeld . Wiktor Somerfeld jest również animatorem sportu na  orliku w Powidzu oraz prezesem i instruktorem sportu w Klubie Sportowym Libero.Akcja dobroczynna zorganizowana przez Drużynę Fair Play z Powidza promowała jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Był to cel o numerze 12- odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Wszystkie cele i założenia akcji zostały spełnione. Oprócz tego , że drużyna i lokalna społeczność przyczyniła się do ponownego wykorzystania aluminium, w zamian otrzymała sprzęt sportowy, który będzie służył wszystkim korzystającym z oferty sportowej.  


Materiał zrealizowany w ramach projektu „Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wsparciu FIFA Foundation

 

Najnowsze wpisy

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Festival'24 już za kilka tygodni rozpocznie się dla naszych delegatów Trenuj Bycie Dobrym od pobytu w mieście Lyon, skąd następnie wyruszą oni do stolicy Francji, Paryża 🏀⚽🏐🏟🌍 Na tle 64. różnych organizacji z całego świata Trenuj Bycie Dobrym ma swoją ośmioosobową...

czytaj dalej
Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej