From the diary of adidas Breaking Barriers champion – history of women in sport

maj 18, 2021

„Today, the greatest strength is a woman” – Grażyna Torbicka


A woman – extremely strong and how powerful, fierce and always striving to achieve her goals. Often much tougher than a man. Despite this, in today’s world, women are still considered the weaker.


That is why, together with the project champions, we decided to change these beliefs. Thanks to the activities of the adidas Breaking Barriers project, we show that women have this strength and power to act.


The champions for the sessions related to the history and participation of women in sport prepared not only a presentation and interesting videos. There was also a quiz related to statistics that looked at the participation of women in various activities and more. Of course, there were also physical activities. Each location organized something different for its participants.In Rudniki, the girls had the opportunity to meet a special guest, Dominika Napieraj. Polish athlete specializing in long-distance running. Multiple medalist of the Polish championship in cross-country, stadium and street runs. Currently, Dominka is preparing to qualify for the Olympic Games in order to be able to fight for the highest positions in the world arena. The runner prepared a training closely related to running for the girls. She told the girls her story and proved that you can start fighting for your dreams at any age and no matter what your beginning was.The Champion from Maszewo Duże prepared self-defense sessions for the girls. They were combined with Mother’s Day. Program participants invited their mothers to the sessions to also involve them in our activities. As you know, we have the most important role in our lives. They showed us how to live and what is most important in life. Self-defense sessions brought the participants of the classes even closer together. Certainly, these were very interesting and useful activities. Nowadays, it is worth knowing the secrets of self-defense and how to behave in various situations.In Puck and Proboszczewice, classes related to the history of women in sport are yet to take place. I am convinced that they will also be at such a high level as in Rudniki and Maszewo.


We must remember that we, the women, have the strength within us and that we can do anything. We must not forget that the woman is the strength in today’s world. Let us always walk forward with pride and perseverance. Let us fulfill our dreams and our goals, because it is in US, women, that there is a chance for a better tomorrow.


Champion Breaking Barriers – Magdalena Matusiak 


Najnowsze wpisy

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Zapowiedź wydarzenia Festival24

Festival'24 już za kilka tygodni rozpocznie się dla naszych delegatów Trenuj Bycie Dobrym od pobytu w mieście Lyon, skąd następnie wyruszą oni do stolicy Francji, Paryża 🏀⚽🏐🏟🌍 Na tle 64. różnych organizacji z całego świata Trenuj Bycie Dobrym ma swoją ośmioosobową...

czytaj dalej
Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej